jak zarabiać

Wycena ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania kapitału. Jeśli weźmie się pod uwagę stopień ryzyka takiej inwestycji to można…