1. Postanowienia ogólne:

 • zasady i warunki korzystania z serwisu kedu.pl zostały określone w niniejszym regulaminie;
 • rejestracja konta w serwisie jest darmowa i konieczna, by móc publikować artykuły;
 • rejestracja w serwisie stanowi jednocześnie akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie;
 • w oparciu o zapis z art. 116 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku zabrania się kopiowania i przedruku treści, dostępnych w portalu kedu.pl. Złamanie tego punktu regulaminu będzie każdorazowo zgłaszane na policję;
 • użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie. Administrator serwisu nie odpowiada za szkody wynikające z wykorzystania treści zawartych w publikowanych w serwisie artykułach;
 • autor artykułu oświadcza, że posiada do niego pełnię praw autorskich;
 • artykuły publikowane w serwisie kedu.pl nie mogą być zamieszczane nigdzie indziej ani przed, ani po publikacji tekstu w portalu. Administrator będzie monitorować przestrzeganie tego punktu regulaminu w różnych odstępach czasu od publikacji tekstu;
 • administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny;
 • ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie kedu.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu kedu.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.


2.Warunki dodawania artykułów w serwisie:

 • artykuł musi być napisany zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, nie może zawierać rażących błędów stylistycznych i ortograficznych. Teksty z błędami nie będą publikowane;
 • treść publikowanych artykułów musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i musi być atrakcyjna dla czytelnika. W serwisie nie będą publikowane teksty, stanowiące reklamę firmy, usługi, produktu lub portalu;
 • tekst powinien składać się z minimum 2000 znaków (liczone bez spacji);
 • artykuł musi być odpowiednio sformatowany, powinien zawierać znacznik „more”, oddzielający wstęp artykułu od jego rozwinięcia. Teksty pisane jednym ciągiem, bez podziału na akapity, nie będą publikowane;
 • w artykule może znajdować się maksymalnie 1 link, odnoszący do strony związanej z tematem artykułu. Link można umieścić po ok. 300 znakach, w części tekstu znajdującej się po znaczniku „more”;
 • każdy tekst musi zawierać związaną z tematem artykułu grafikę, którą należy dołączyć w polu „ikona wpisu”. Obrazek dodany do artykułu nie może łamać postanowień Ustawy o Prawach Autorskich. Grafika nie może zawierać logo firmy ani adresu www;
 • do artykułu należy podać od 4 do 10 tagów;
 • przed publikacją artykułu należy wybrać minimum 1, a maximum 3 kategorie tematyczne, w których znajdzie się wpis;
 • tytuł artykułu musi być poprawny gramatycznie oraz interesujący dla internauty i zgodny z tematyką artykułu, nie może być dłuższy niż 80 znaków;
 • artykuły oraz strony, do których prowadzą zawarte w tekstach linki, nie mogą zawierać treści niezgodnych z polskim prawem oraz treści dla dorosłych.

Teksty, które nie spełniają wymogów bądź naruszają którykolwiek z punktów regulaminu, nie będą publikowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.