Jak unieważnić ślub kościelny?

Dłonie mężczyzny i kobiety

Dla osób wierzących ślub kościelny jest bardzo ważnym sakramentem, który łączy nierozerwalnie ludzi aż do śmierci. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie chcą z jakiegoś powodu dłużej ze sobą być? Czy jest sposób na to, by zacząć życie z inną osobą, jednocześnie pozostając w zgodzie ze swoją religią?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie istnieje coś takiego jak „rozwód kościelny” czy „unieważnienie ślubu kościelnego”. Jedyną szansą na ponowny ślub kościelny z inną osobą jest stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa. Jednak nie jest to łatwy proces.

Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego – procedura

Do rozpoczęcia procedury stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego niezbędne jest złożenie wniosku. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawniczej specjalizującej się w tego typu sprawach. Po zapoznaniu się z naszym przypadkiem, powinna udzielić opinii na jego temat i jeśli będziemy chcieli kontynuować sprawę, przygotuje skargę powodową. Na tym etapie adwokat kościelny zbiera materiał dowodowy oraz redaguje pozew.

ręka z obrączką

Zdrada powodem stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego?

Wiele osób zastanawia się, jakie są powody stwierdzania nieważności ślubu kościelnego, zwłaszcza w kontekście zdrady. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak podawane przez kościół powody to:

 • nimfomania
 • alkoholizm
 • niedojrzałość emocjonalna
 • hazard
 • pracoholizm
 • wykluczenie posiadania potomstwa
 • uzależnienie emocjonalne od rodziców
 • wykluczenie wierności małżeńskiej
 • choroba psychiczna
 • błąd co do przymiotu osoby
 • wykluczenie nierozerwalności małżeństwa

Każdy z podpunktów należy dokładnie przeanalizować, aby mieć pewność, że w konkretnym przypadku możemy mówić o zaistnieniu którejś przesłanki. Sama zdrada nie jest wystarczającym powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Dopiero sytuacja, w której jedno z małżonków nie jest w stanie podjąć obowiązku w postaci dochowania wierności, np. na skutek choroby takiej jak nimfomania, jest powodem, który bierze pod uwagę sąd biskupi.

Potrzebne do stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego dokumenty to metryki chrztu obydwu stron, świadectwo ślubu kościelnego, dane świadków, wyrok rozwodu cywilnego (jeśli już do niego doszło) oraz materiały dowodowe.

Cena stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego

Średni koszt uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa to 2 tysiące złotych, jednak należy wziąć pod uwagę również koszty adwokata. Jeśli niezbędne jest powołanie biegłego sądowego, wtedy koszty mogą wzrosnąć nawet o 500 zł. Wysokość opłat procesowych jest uzależniona od diecezji, jednak podobnie jak w sądzie cywilnym, można złożyć wniosek o zwolnienie z opłat.

Najczęstsze powody stwierdzania nieważności ślubu kościelnego

Biorąc pod uwagę fakt, iż osoby chcące zawrzeć związek małżeński w kościele nie powinny mieszkać ze sobą przed ślubem, wiele problemów, w tym niedojrzałość psychiczna ujawniają się dopiero po ślubie. Niemożliwość wytworzenia poprawnych relacji opartych na miłości i szacunku jest bardzo częstym powodem stwierdzania nieważności ślubu kościelnego. Przykładem może być sytuacja, w której mąż przedkłada zdanie swojej matki nad zdanie żony w wielu kwestiach.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.