artykuły z tagiem: znaki na drodze

Znaki drogowe na drodze leśnej

Jakie przepisy określają montaż znaków drogowych? Na jakiej podstawie można zamontować znak drogowy?

I tak, na poboczu znaki muszą być umieszczone nie mniej niż 0,5 metra od krawędzi drogi. W przypadku szerokiego nasypu, znaki należy ustawiać w koronie drogi w odległości do 5 metrów od krawędzi jezdni….Znaki na drodze powinny być umieszczone w odpowiedni sposób, o czym mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lifestyle w ,