Jakie przepisy określają montaż znaków drogowych? Na jakiej podstawie można zamontować znak drogowy?

Znaki drogowe na drodze leśnej

Kodeks drogowy dopuszcza stosowanie zarówno znaków drogowych pionowych, jak i poziomych. Aby znak został uznany, musi być zgodny ze wzorem wskazanym w przepisach rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Mogą być one zawiłe i niezrozumiałe, dlatego w poniższym artykule postaramy się wyjaśnić przepisy oraz procedury dotyczące stawiania znaków drogowych.

Montaż znaków drogowych – jakie przepisy?

Znaki na drodze powinny być umieszczone w odpowiedni sposób, o czym mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach”. Znaki muszą znajdować się po prawej stronie jezdni lub, jeśli dotyczą wszystkich pasów ruchu, nad nią. W świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury, znaki muszą być ustawione w odpowiedniej odległości od siebie. Na mocy tych przepisów, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h jest to odległość 50 metrów, natomiast na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, to 20 metrów. Na wszystkich pozostałych drogach, obowiązuje odległość 10 metrów.

Przepisy nakazują również zachowanie odpowiedniej odległości znaków od jezdni oraz wysokości, na jakiej są umieszczane. I tak, na poboczu znaki muszą być umieszczone nie mniej niż 0,5 metra od krawędzi drogi. W przypadku szerokiego nasypu, znaki należy ustawiać w koronie drogi w odległości do 5 metrów od krawędzi jezdni. Z kolei na ulicach, muszą być postawione w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi drogi. Jeśli mowa o wysokości na jakiej mogą być usytuowane znaki, to ich dolna krawędź powinna znajdować się minimum 2 metry od poziomu drogi. Jeśli mowa o obszarze zabudowanym, wówczas znak musi wisieć na wysokości do 2,2 metra.

Montaż znaków drogowych – kto może umieszczać?

W sytuacji, kiedy mowa o znakach drogowych umieszczanych na drogach publicznych, ich montażem zajmuje się Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku, kiedy dany znak ma zostać umieszczony na terenie prywatnym, drodze wewnętrznej lub w strefie zamieszkania, wówczas sprawy prezentują się nieco inaczej. Niezależnie od tego, czy dana droga należy do prywatnego właściciela czy spółdzielni mieszkaniowej, nie wolno im samowolnie postawić znaku drogowego.

Aby móc postawić określony znak drogowy, trzeba spełnić szereg wymogów i przestrzegać przepisów, o których wspomniano powyżej. Należy złożyć stosowny wniosek o postawienie znaku drogowego do gminy, powiatu lub starosty. Wszystko zależy od tego czy dany znak ma zajmować miejsce na drodze wewnętrznej, publicznej czy w miejscu gdzie drogi się krzyżują. Po otrzymaniu zgody na postawienie znaku, należy zgłosić się do specjalistycznej firmy zajmującej się montażem znaków drogowych. Dobrym rozwiązaniem może być montaż znaków drogowych przez firmę Unistop, mającą w tym zakresie doświadczenie i wiedzę.

Znak drogowy o pracach na drodze

Montaż znaków drogowych – jaka kara?

Znaków nie wolno stawiać samodzielnie ani ich demontować, nawet przenosić ponieważ grozi za to surowa kara. Artykuł 85. § 1. Kodeksu Wykroczeń mówi o karze grzywny, areszcie, a nawet pozbawieniu wolności. Co prawda właściciel lub zarządca drogi prywatnej sam ustala zasady ruchu i może umieszczać zarówno znaki drogowe, jak i sygnalizację świetlną. Musi jednak stosować się do zasad obowiązujących na drogach publicznych.

Mogłoby się wydawać, że montaż znaków drogowych to prosta sprawa, a jednak okazuje się być nieco bardziej skomplikowana. Oczywiście, to w głównej mierze kwestia przepisów i wymogów jakie trzeba spełnić oraz kary, jaka grozi za ich nie przestrzeganie. Aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych problemów, lepiej zastosować się do wytycznych jakie dają poszczególne przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.