W czym może pomóc adwokat rodzinny?

Ojciec z dzieckiem, prawo rodzinne

Zdarza się, że mamy w życiu małe zamieszanie w kwestii spraw rodzinnych. Nie wszystkie niesnaski da się niestety wyjaśnić na gruncie osobistym. Część z nich wymaga interwencji prawnika lub adwokata. W czym może pomóc nam adwokat rodzinny?

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to, mówiąc ogólnie, zbiór przepisów obowiązujących wszystkich członków danej rodziny, również po jej rozpadzie. Są to przepisy ujęte szerzej w prawie cywilnym, a bardziej szczegółowo w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Regulacje te dotyczą zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Opierają się na trzech głównych zasadach i są to:

  • zasada dobra dziecka (dobro dziecka jest wytyczną wszystkich decyzji podejmowanych na podstawie zapisów prawa rodzinnego),
  • zasada ochrony rodziny (ta zasada mówi o szczególnej ochronie podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina i jest również priorytetem podczas rozwiązywania sporów),
  • zasada uniezależnienia od obcych stosunków majątkowych w stosunkach rodzinnych (oznacza to, że nierozerwalność więzów rodzinnych jest wyznacznikiem w kontekście spraw majątkowych).

Powyższe zasady są wytycznymi, o które opiera się wszelkie sprawy rodzinne, w tym prawo do opieki czy na przykład rozdzielność majątkowa, ale adwokat rodzinny pomaga też w takich sprawach jak separacje czy rozwody. W tym przypadku ważne jest ustalenie podziału obowiązków oraz kwestii majątkowych.

Adwokat rodzinny – nie tylko od rozwodów

Sprawy rozwodowe to większa część wniosków, przy których pomaga adwokat rodzinny. Ale zakres działalności adwokata rodzinnego jest dużo szerszy. Specjalną dziedziną jest prawo opiekuńcze, które często łączy się z rozwodami – jeśli para ma dziecko, w efekcie rozwodu należy ustalić prawo do opieki nad niepełnoletnim członkiem rodziny. W tej dziedzinie spektrum jest dość spore – wchodzą w nią sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem a także sprawy o ustanowienie opieki i przysposobienie.

Adwokat może również pomóc powiększyć rodzinę – prowadzi m. in sprawy o adopcję. Równie często do adwokata rodzinnego udają się osoby pragnące ustalić ojcostwo lub macierzyństwo.

W przypadku przemocy domowej adwokat prawdopodobnie przekieruje sprawę do adwokata zajmującego się również sprawami karnymi, może jednak wnioskować na przykład o ubezwłasnowolnienie.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata rodzinnego?

W przypadku rozwodu będziemy niestety musieli przeprowadzić sprawę w sądzie. Do tego będzie nam niezbędny adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Bardzo często jednak adwokat pełni również funkcję mediatora, który w lżejszych przypadkach może pomóc małżonkom się pogodzić. Również jeśli małżonkowie żyją w zgodzie ale z uwagi na przykład na skomplikowaną sytuację życiową czy prawną chcą dokonać rozdzielności majątkowej, pomoc adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym będzie nieoceniona.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.