Własność intelektualna w internecie – co to takiego? Jak chronić własność w sieci?

laptop na kolanach

Internet to kopalnia informacji, a także przestrzeń, w której niezwykle często dzielimy się interesującymi nas utworami muzycznymi, tekstami przybierającymi różnorodną formę, filmami, prezentacjami… Można by długo wymieniać, gdyż obecnie do internetu trafia niemal każdy wytwór ludzkiej ludzkiego umysłu. Należy przy tym pamiętać, że osoba, która jest autorem danej rzeczy, ma do niej prawa, a my musi te prawa respektować. Niestety ochrona własności intelektualnej w sieci nie jest łatwa.

Czym jest własność intelektualna?

Pojęcie własności intelektualnej odnosi się do wszystkich wytworów ludzkiego umysłu i wyobraźni, są to więc często rzeczy niematerialne,. Mogą to być nawet pomysły, które w jakiś sposób zostały zapisane na materialnym nośniku jakim jest np. dysk twardy i w ten sposób zostały udostępnione w internecie.

Najczęstsze spory dotyczące praw własności intelektualnej toczą się wokół utworów literackich, muzycznych, odkryć naukowych, czy pomysłów, które można wykorzystać w przemyśle, ale nie tylko. Własność intelektualna jest objęta ochroną prawną, w związku z czym możemy dochodzić swoich praw w wypadku niewłaściwego wykorzystania naszej twórczością lub przypisania sobie autorstwa przez inną osobę. Ochrona własności w internecie to oferta wielu kancelarii takich jak Informatica Legis, które służą pomocą w wypadku wspomnianych wyżej sytuacji.

Jak prawo chroni naszą własność intelektualną?

W Polsce zostały stworzone cztery akty prawne, które mają na celu ochronę własności intelektualnej, są to:

  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • Ustawa Prawo własności przemysłowej,
  • Ustawa o ochronie baz danych.

Sprawy związane z naruszeniem czyjejś własności intelektualnej, lub bezprawnemu jej wykorzystaniu, najczęściej opierają się na zasadach prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

Jak dbać o ochronę swojej twórczości w sieci?

Oczywiście nie mamy tu na myśli wyłącznie twórczości artystycznej, jeśli ktoś posiada firmę, to być może jest twórcą innowacyjnego sposobu produkcji lub pomysłu na nowatorskie urządzenie. Aby chronić swoja własność intelektualną, może starać się o uzyskanie prawa wyłącznego lub chronić ją w formie tzw. wiedzy utajonej.

Prawo wyłączne odnosi się do różnych typów monopolu uprawniającego do rozporządzania wytworami swojego autorstwa. Utwory podlegają prawu autorskiemu, warunkiem dochodzenia swoich praw przed sądem jest udowodnienie własnego autorstwa oraz daty powstania. W przypadku wynalazków, należy starać się o uzyskanie patentu, dzięki któremu możemy korzystać z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski przez 20 lat. Do wzorów użytkowych odnosi się tzw. prawo ochronne, natomiast w przypadku wzoru przemysłowego mamy do czynienia z prawem z rejestracji.

Wiedza utajona to alternatywny sposób na ochronę swojej własności intelektualne poprzez nieujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą. W tym wypadku obowiązkiem autora jest dołożenie starań, aby wszystkie te dane pozostały tajemnicą.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.