Firma spedycyjna – jak założyć własną firmę spedycyjną w Polsce? Wyjaśniamy krok po kroku

kontenery z towarem do transportu

Gdy chce się założyć własny biznes, trzeba się do tego dobrze przygotować. Nie inaczej jest w przypadku firmy spedycyjnej. Chcąc założyć działalność zajmującą się spedycją, powinno się wiedzieć, jak krok po kroki się za to wziąć. Podpowiadamy, jak założyć własną firmę spedycyjną w Polsce.

Krok 1: Biznesplan firmy spedycyjnej

Oczywiście, że nie można założyć firmy spedycyjnej, ani żadnej innej, bez przygotowania planu. Planu na biznes, a więc biznesplanu. Trzeba pochylić się nad tym, jakie będą jego mocne, a jakie słabe strony, poszukać atutów i sposobów na radzenie sobie z przeszkodami. Podczas tworzenia biznesplanu koniecznie trzeba poznać konkurencję, ale też branżę spedycyjną jako taką – z wszelkimi szansami i zagrożeniami, jakie za sobą niesie. Warto zastanowić się też nad tym, co będzie wyróżniać firmę i w jaki sposób będzie pozyskiwała klientów.

Krok 2: Jak założyć firmę spedycyjną? Wybrać CEIDG czy KRS?

Następnym krokiem, gdy chce się założyć przedsiębiorstwo spedycyjne, jest wybór formy działalności. Można założyć każdy jej typ za wyjątkiem spółki partnerskiej. W przypadku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do wyboru jest jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna. Plusem jest to, że taka rejestracja jest zwolniona z opłaty. Ponadto taki wniosek o wpis do CEIDG jest równoznaczny ze zgłoszeniem jej do ZUS, GUS oraz naczelnika skarbowego. Jest to też jednoczesny wniosek o przyznanie numerów NIP oraz REGON. Co ważne, wniosek o założenie firmy spedycyjnej można złożyć za pomocą formularza internetowego lub wypełnić w Urzędzie Miasta.

W Krajowym Rejestrze Sądowym można założyć spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, jawną, akcyjną lub z o.o. Formularz zgłoszenia wpisu do KRS różni się nieco od CEIDG, co więcej, formularze są różne w zależności od rodzaju spółki, jakiej dotyczą. Koszt związany ze złożeniem wniosku to 350 zł, z czego 250 zł to opłata sądowa, a 100 zł ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym.

Krok 3: Ubezpieczenie OCS dla przedsiębiorstw spedycyjnych

Prowadzenie firmy spedycyjnej to duża odpowiedzialność. Bardzo często mogą się pojawić nieoczekiwane zajścia. Właśnie dlatego osoba, która zakłada firmę spedycyjną, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). To specjalny rodzaj ubezpieczenia przygotowany z myślą o firmach, które zajmują się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski i za granicą. Ubezpieczalnia bierze odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wypełnienia usług.

Krok 4: Certyfikat kompetencji zawodowych

Warto wiedzieć, że aby móc założyć firmę spedycyjną, przynajmniej jedna z osób, które będą zarządzać przedsiębiorstwem, musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument, który jest potwierdzeniem, że posiada się właściwe kompetencje do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. By otrzymać taki certyfikat, należy zdać egzamin przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego.

Krok 5: Licencja spedycyjna

Aby móc zacząć działać na rynku jak firma spedycyjna, trzeba jeszcze posiadać licencję. Zgłasza się po nią do Urzędu Miasta lub Starostwa. Taka licencja zezwala na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Na wydanie licencji trzeba poczekać nawet 30 dni. Niestety bez niej nie jest możliwe wykonywanie usług z zakresu pośrednictwa w przewozie towarów.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.