Kiedy można unieważnić umowę kredytu frankowego?

Temida

Początek XXI w. jeszcze długo będzie kładł się cieniem na historii polskiej bankowości. W tym czasie niezwykle wielu kredytobiorców skusiło się na zaciągnięcie okazyjnych kredytów we frankach. Załamanie na rynku sprawiło, że wielu z nich nie było w stanie spłacać swoich zobowiązań. Czy mają jakieś wyjście z tej sytuacji?

Czym jest unieważnienie kredytu frankowego?

Wraz z ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod koniec 2019 roku zmieniło się podejście polskich sądów do kredytów frankowych. W świetle prawa uważane są one za niezgodne z prawem, dlatego tzw. frankowiczom przysługuje prawo do sądowego unieważnienia umowy kredytowej. Uzasadnione jest to m.in. z przeniesieniem całościowego ryzyka zmiany kursu walutowego na słabszą stronę umowy, czyli kredytobiorcę. Unieważnienie umowy kredytu (www.kancelariakredytobiorcy.pl) rozumiane jest jako orzeczenie, że umowa pomiędzy bankiem a „frankowiczem” nie została nigdy zawarta. Obejmuje ona wszelkie aspekty kredytu, w tym ubezpieczenia, dodatkowe zabezpieczania czy odsetki. Procedura unieważniania umowy kredytowej może być trudna i skomplikowana, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty. Wiele kancelarii adwokackich świadczy usługi związane z analizą umowy kredytowej, pisaniem pozwów oraz reprezentacją klienta przed sądem. Warto wiedzieć, że alternatywą dla unieważnienia kredytu frankowego jest odfrankowienie, które jest odrębną procedurą.

W jakich przypadkach można unieważnić umowę?

Od czasu ogłoszenia wspomnionego wcześniej wyroku istnieje możliwość unieważnienia umowy kredytowych dla zobowiązań indeksowanych oraz denominowanych. Pierwsze z nich polegały na wypłaceniu kredytobiorcy gotówki, o którą wnioskował w złotówkach, jednak wysokość zadłużenia obliczana była zgodnie z kursem franka szwajcarskiego w dniu wypłacenia pieniędzy. Kredytobiorca wiedział jaką kwotę otrzyma do dyspozycji. Ponadto bank każdorazowo przeliczał ratę wyrażoną we frankach szwajcarskich na złotówki. W przypadku kredytu denominowanego kredytobiorca w umowie posiadał kwotę wyrażoną we frankach szwajcarskich, o którą wnioskował, a otrzymywał wypłatę w złotówkach, zgodnie z kursem z dnia zawarcia umowy kredytowej. W związku z tym kredytobiorca nie wiedział jaką kwotę otrzyma. Zazwyczaj posiadał on możliwość wyboru waluty spłaty – złotówki lub bezpośrednio franki.

Czym skutkuje unieważnienie kredytu frankowego?

Jak wspomniano wcześniej, unieważnianie umowy kredytu skutkuje uznaniem, że umowa nigdy nie została zawarta. W związku z tym konieczne jest zwrócenie przez bank wszystkich środków, które kredytobiorca wpłacił instytucji, w tym prowizje i opłaty dodatkowe, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty środków, które otrzymał od banku – kwota widnieje na umowie kredytowej, nie uwzględnia się odsetek oraz innych dodatkowych opłat. Rozliczenie pomiędzy nimi może zostać obliczone metodą salda albo dwóch kondygnacji. Dodatkowo unieważnione zostają wszelkie zapisy związane z zabezpieczeniem kredytu, w tym hipoteki, oraz ubezpieczenia. Warto pamiętać, że w celu zniesienia hipoteki na skutek unieważnienia umowy kredytowej, konieczne jest wniesienie do sądu wieczystoksięgowego wniosku o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. Procedura ta nie jest przeprowadzana automatycznie po wydaniu wyroku unieważniającego umowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.