Szkolenia BHP – jakie typy kursów BHP oferują firmy szkoleniowe?

szkolenia bhp

Podjąłeś właśnie nową pracę? To świetnie, ale pamiętaj o tym, że przed przejęciem obowiązków musisz odbyć szkolenie BHP! Prowadzisz własną działalność i zatrudniasz pracowników? W takim razie jesteś zobowiązany do zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy! Nie wiesz do kogo zwrócić się z tym problemem? Nie przejmuj się! Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmuje się przeprowadzaniem tego typu szkoleń. Chcesz się dowiedzieć na czym polega ich działalność? Przeczytaj nasz artykuł!

W jakim celu przeprowadza się szkolenie BHP?

Szkolenie BHP ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami BHP, które zawarte są w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy. Szkolenie zapoznaje również pracownika z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z procedurą udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Warto również wspomnieć, że szkolenie BHP to jedne z podstawowych szkoleń organizowanych dla firm, które przeprowadzane jest w każdym przedsiębiorstwie, a do jego odbycia zobowiązany jest każdy zatrudniony pracownik.

Co to jest instruktaż wstępny ogólny?

Jest to rodzaj szkolenia wstępnego, który muszą odbyć wszyscy nowi pracownicy przed dopuszczeniem do pracy, studenci skierowani na praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w zakładach w celu praktycznej nauki zawodu. Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do wykonywania obowiązków zawodowych.

Ma na celu zapoznanie przyszłego pracownika z podstawowymi przepisami BHP ujętymi w Kodeksie Pracy. Instruktaż daje możliwość również zaznajomienia się z zasadami bezpieczeństwa obwiązującymi w danym zakładzie pracy. W jego trakcie uczestnicy uczą się także procedury udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jak wygląda instruktaż wstępny stanowiskowy?

Jest przeprowadzany przed przed dopuszczeniem zatrudnionych do wykonywania ich obowiązków. Umożliwia pracownikom zapoznanie się z czynnikami charakterystycznymi dla ich środowiska pracy. To bardzo ważne, ponieważ będą oni mieli z nimi do czynienia wykonując swój zawód. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się również wielu przydatnych informacji o ciążących na nich ryzyku zawodowym, sposobach ochrony prze zagrożeniami, a także metodach bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy kończy się testem wiedzy i umiejętności pracownika. Sprawdza umiejętności pracownika w zakresie wykonywania przez niego pracy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego przeprowadzenie jest odnotowywane w aktach osobowych pracownika.

kobieta na spotkaniu biznesowym

Dlaczego przeprowadza się okresowe szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Celem okresowego szkolenia BHP przeznaczonego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie pracy zawodowej. Dotyczy to szczególnie dziedzin związanych z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ale nie tylko. Szkolenie zapoznaje również z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą i metodami ochrony przed owymi zagrożeniami.

Uczy także sposobu postępowania w sytuacji gdy takie zagrożenie wystąpi lub gdy dojdzie do wypadku. Takie szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku stanowisk narażonych na szczególne zagrożenia nie rzadziej niż raz na rok.

Jak wygląda okresowe szkolenie BHP?

Szkolenie okresowe przeprowadza się w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Zaznajamia ono uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tej dziedzinie. Jest przeprowadzane w formie kursu, seminarium, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.

Co ile należy powtarzać takie szkolenie? Wszystko zależy od tego jakie stanowisko zajmujesz. Generalnie przyjmuje się, że powinno odbyć się dwa takie szkolenia. Pierwsze w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (w przypadku pracodawcy i osób na stanowiskach kierowniczych jest to 6 miesięcy), a kolejne powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na 3-6 lat w zależności od rodzaju wykonywanego zajęcia. Odbycie takiego szkolenia zostanie udokumentowane, a kopie zaświadczeń dołączone do akt pracownika.

Jakie szkolenia muszą odbyć osoby zatrudnione w służbach BHP?

Myślałeś Drogi Czytelniku, że służb BHP szkolenia nie obowiązują? To w zasadzie logiczne, przecież codziennie realizują przepisy w praktyce. Jednak jesteś w błędzie! Przecież przepisy prawa ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom! Dlatego osoby na co dzień mające z nimi do czynienia, powinny ciągle uaktualniać swoją wiedzę.

I w tym pomoże im właśnie szkolenie. Musi być ono przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, w wymiarze 32 godzin lekcyjnych, w tym 4 godzin ćwiczeń. Na szkoleniu pracownicy służb BHP zostają zapoznani z nowymi metodami i technikami przeprowadzania szkoleń.

Otrzymają również informację na temat najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego i zasad dokumentowania i sporządzania sprawozdań z wypadków w miejscu pracy. Czyli wszystkiego tego, co przydaje się im później w pracy zawodowej. A także tego, co przekazują później uczestnikom prowadzonych przez siebie szkoleń. Widzisz? To wcale nie jest takie bezsensowne.

kobiety na szkoleniu

Co do zaoferowania pracownikom inżynieryjno-technicznym ma firma zajmująca się szkoleniami BHP?

Oczywiście kursy! Ich celem jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, uaktualnienia wiedzy na temat organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii, a także poznanie metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Oferta skierowana jest do pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji. Organizowane są w formie instruktażu i wykładu. Zakończone są egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Jego pozytywny wynik upoważnia do otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu. To, które szkolenie wybierzesz dla siebie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.