W jaki sposób zabezpiecza się głębokie wykopy w czasie budowy?

Wykopy budowlane

Zabezpieczenie wykopów jest ważne z kilku powodów. Najważniejszym jest oczywiście bezpieczeństwo podczas prac, zapobieganie osuwiskom. Ponadto często zabezpieczenie podyktowane jest warunkami gruntowymi lub stanowi jednocześnie sposób na wzmocnienie fundamentów. Dlatego przedstawiamy kilka metod zabezpieczenia wykopów.

Ściany szczelinowe

Zabezpieczenia wykopów muszą być dostosowane do warunków geotechnicznych, dlatego każdą budowę powinno poprzedzić się analizą gruntu, podłoża. Na tej podstawie można ocenić, jak skutecznie zapobiegać osuwiskom, a także ułatwić posadowienie.

Jedną z możliwości są ściany szczelinowe, które wykonuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy teren budowy znajduje się w obszarze zabudowanym i jednocześnie głębokość posadowienia jest duża (np. gdy wykonywane są wielokondygnacyjne fundamenty, podziemne stacje kolejowe). Dzięki temu możliwa jest także budowa barier, które ograniczają przepływ wody gruntowej, a tym samym zapobiegają zalewaniu konstrukcji.

Obudowy berlińskie

Innym sposobem na zabezpieczenie prac ziemnych są obudowy berlińskie. Ich podstawowe zastosowanie to stabilizacja zboczy, wykonanie przegród pomocniczych, a także obudów wykopów.

Taka obudowa składa się z pionowych ścian palowych, które podtrzymywane są przez systemy rozporowe lub kotwy. Zaletą tej metody jest zmniejszenie wibracji podczas prac, co jest ważne, gdy w niedużej odległości znajdują się inne obiekty, mogące przez to ulec uszkodzeniu.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne, tak jak szczelinowe, chronią przed przepływem wody gruntowych oraz stanowią zabezpieczenie wykopów, aczkolwiek wtedy, gdy budowane są m.in. parkingi, piwnice czy fundamenty, a więc głębokość posadowienia nie jest aż tak duża.

Można zaprojektować stałe ścianki stalowe, które mogą być przez długi czas eksploatowane. Dzięki nim można praktycznie natychmiast zapobiegać osuwaniu się podłoża podczas wykopu, ponadto najczęściej firmy zajmujące się ich wykonywaniem, wykorzystują zutylizowane profile, co jest korzystne z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki.

Ponadto zaletą ścianek szczelnych jest to, że można wykonać je w gruntach nawodnionych, zwiększają szczelność pod fundamentami.

Palisady, ściany palowe

Palisady zapewniają obudowy wykopów, stabilizację zboczy, a także odcięcie wody. To ściana składająca się z pali, które nakładane są na siebie, przy czym ważne jest, aby podczas prac zachować maksymalną wodoszczelność.

Zaletą tego sposobu zabezpieczania głębokich wykopów są niewielkie wibracje podczas prowadzenia prac, małe przemieszczenia, a także przejęcie obciążeń w sytuacji, gdy obok znajdują się inne konstrukcje. Metoda ta jest uniwersalna, ma zastosowanie w różnych warunkach gruntowych, nawet wtedy, gdy w podłoży znajdują się głazy.

Pionowe ściany przeciwfiltracyjne

Na końcu chcielibyśmy wspomnieć o pionowych ścianach przeciwfiltracyjnych, których zadanie jest trochę inne, niż zapobieganie osuwiskom. Technologia ta ma na celu tworzenie bariery dla przepływu wody gruntowej, a także odcięcie skażonych wód gruntowych. Jest stosunkowo szybka i tania w instalacji, a przy tym odporna na działanie zanieczyszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.