Jak legalnie wyjechać do Kanady?

Flaga Kanady

Kanada to kraj, który przyciąga Polaków. Traktowana jest przez nas jak drugie Stany Zjednoczone. Dlatego coraz chętniej wyjeżdżamy tam w poszukiwaniu pracy, na studia czy różne kursy doszkalające. 1 stycznia 2009 roku rząd Kanady zniósł obowiązek wydawania wiz dla Polaków, odwiedzających ten kraj w celach turystycznych bądź planujących pobyt czasowy. Jeśli jednak chcesz przenieść się na stałe musisz posiadać pozwolenie. Jak je uzyskać? Przeczytaj nasz artykuł!

1. Komu jest potrzebna wiza na pobyt czasowy?

Konieczność posiadania tej wizy dotyczy osób, które posiadają paszport inny niż biometryczny (czyli wszystkich, którym dokument został wydany przed 28 sierpnia 2006 roku), a nie posiadają one zezwolenia na pobyt stały. Zobowiązani są oni do posiadania wizy, bez względu na charakter wizyty, włączając w to przejazdy tranzytowe.

panorama kanadyjskiego miasta

Wiza jest wydawana na okres 6 miesięcy. Po upływie tego czasu można ją przedłużyć. Wniosek o wydanie należy złożyć jeszcze przed wylotem. Podanie składa się w placówce dyplomatycznej Kanady zgodnej z miejscem zamieszkania (dla Polaków będzie to Ambasada Kanady mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Jana Matejki 1/5). Czynniki brane pod uwagę przy przyznawaniu wizy to:

 • sytuacja wnioskodawcy w kraju ojczystym;
 • dotychczasowe kontakty z władzami imigracyjnymi;
 • poprzednie podróże i powody, dla których wnioskodawca zamierza udać się do Kanady;

Wiza na pobyt czasowy nie upoważnia do podjęcia legalnej pracy na terenie Kanady. Aby móc zatrudnić się zgodnie z prawem, musisz uzyskać zezwolenie na pracę. Wniosek ten możesz złożyć jeszcze w Polsce lub już na miejscu. Jedynym warunkiem, koniecznym do uzyskania pozwolenia, jest wcześniejsze otrzymanie posady.

Osoby, które planują podjęcie w Kanadzie, czy ukończenie kursu lub szkoły, w której nauka będzie trwała dłużej niż pół roku muszą uzyskać zezwolenie na naukę. Dokument trzeba otrzymać jeszcze przed wyjazdem. Wyrobienie go na miejscu jest niemożliwe.

człowiek spoglądający na napis

2. Jak uzyskać pozwolenie na pobyt stały w Kanadzie?

Pozwolenie na pobyt stały można uzyskać w ramach kilku programów. Każdy z nich jest przeznaczony dla innej grupy osób. Przed złożeniem wniosku należy dobrze zastanowić się nad tym, który będzie najlepszy. Można wybrać spośród 5 dostępnych opcji:

SKILLED WORKERS AND PROFESSIONALS

To program dla osób posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe, na które rząd Kanady wyraził zapotrzebowanie. Jest najczęściej wybieranym sposobem na uzyskanie wizy. Pozwala na osiedlenie się we wszystkich stanach za wyjątkiem Quebec, który w posiada oddzielne prawa migracyjne. Aby otrzymać wizę trzeba pomyślnie przejść 3-etapową procedurę, która przedstawia się następująco:

Etap 1. Spełnienie minimum jednego z trzech wymaganych przez rząd warunków

O wizę mogą starać się osoby, które:

 • otrzymały propozycję stałej pracy na terenie Kanady;
 • przebywają legalnie w Kanadzie przez rok jako pracownik tymczasowy lub student;
 • są wykwalifikowanymi pracownikami z co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie pożądanym przez kanadyjski rząd;

hotel w kanadyjskim mieście

Etap 2. Sprawdzenie osoby ubiegającej się o wizę

Jeśli osoba, której marzeniem jest wyjazd do Kanady pomyślnie przeszła przez pierwszy etap weryfikacji, przechodzi do kolejnego, w którym sprawdzane jest:

 • Czy kwalifikacje zawodowe osoby ubiegającej się o pobyt stały spełniają kryteria określone przez kanadyjski rząd;
 • Doświadczenie zawodowe – aplikant musi wykazać się dokumentem poświadczającym nieprzerwaną pracę na podobnym stanowisku, na pełny etat, w ciągu minimum roku przed złożeniem wniosku lub pracy w niepełnym wymiarze, w równoważnym czasie;
 • strong>Czy doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania pracy, na którą kandydat aplikuje zostało zdobyte w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Etap 3. Rozpatrywanie wniosku przez rząd Kanady

Po pomyślnym przejściu przez oba etapy podanie o wizę trafia na biurko przedstawiciela rządu kanadyjskiego, który rozpatruje je wg 6 czynników selekcji. Do czynników tych zalicza się:

 • przygotowanie edukacyjne,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim bądź francuskim,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wiek,
 • otrzymanie propozycji stałego zatrudnienia,
 • posiadanie umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków otoczenia.

Kiedy urzędnik uzna, że wnioskodawca spełnił wszystkie kryteria wydaje mu zezwolenie na pobyt.

zdjęcie kanadyjskiego miasta

CANADIAN EXPRESS CLASS

Program przeznaczony dla osób, które ukończyły określony typ kształcenia policealnego oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy na cały etat w Kanadzie. O ten rodzaj wizy mogą ubiegać się również osoby, które nie mają ukończonej żadnej uczelni ale pracowały na terenie Kanady przez minimum dwa lata.

BUISNESS IMIGRATION PROGRAM

Program stworzony po to aby przyciągnąć do Kanady przedsiębiorców z zagranicy, którzy swoją działalnością wesprą rozwój gospodarki tego kraju. Aby wziąć udział w programie należy zainwestować 400 000 dolarów amerykańskich w prosperujący już kanadyjski biznes. Drugim sposobem jest założenie na terenie tego kraju własnego przedsiębiorstwa, które będzie generowało dla niego zyski.

PROVINCIAL NOMINES

W tym programie mogą wziąć udział osoby bezpośrednio nominowane przez władze, któregoś z terytoriów lub prowincji kanadyjskich. Kandydat do otrzymania tego rodzaju wizy musi posiadać odpowiednie kwalifikację i wnosić swoją pracą wkład w rozwój gospodarki danego terytorium lub prowincji. Kryteria uzyskania tej wizy różnią się między stanami, ponieważ każdy ma odrębne przepisy w tym zakresie.

FAMILY CLASS

Wizę w tej kategorii mogą uzyskać osoby, których partner bądź ktoś z najbliższej rodziny posiada zgodę na pobyt stały w Kanadzie.

Widok na miasto po zmroku

3. eTA – co to takiego?

Od 15 marca 2016 roku każdy Polak może dostać się na teren Kanady dopiero po uzyskaniu Electronic Travel Authorization. To system przypominający nieco tradycyjne wizy ale de facto nim nie będący. Jest to specjalny elektroniczny formularz, który musi wypełnić każdy kto planuje podróż samolotem do lub przez Kanadę. Rejestracja będzie dawała możliwość pobytu do 6 miesięcy.

Z obowiązku zwolnione są osoby, które pokonują tę trasę drogą lądową lub morską. Pomimo wprowadzenia tego rozwiązania nadal konieczne będzie posiadanie ważnego paszportu. Dzięki niemu obsługa na lotnisku sprawdzi, czy pasażer posiada eTA. Koszt uzyskania upoważnienia to około 20 złotych. Jest ono ważne przez maksymalnie 5 lat.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.