Category Archives: Finanse

Mniejsze podatki

Jak płacić mniejsze podatki?

Chcesz płacić mniejsze podatki? Wcale nie musisz uciekać na Kajmany. Mało kto wie o istnieniu takiego pojęcia jak optymalizacja podatkowa, a korzystając z jej mechanizmów,…

Wycena ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania kapitału. Jeśli weźmie się pod uwagę stopień ryzyka takiej inwestycji to można…